منو اصلی
پیوندهای مرتبط

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 6679
 بازدید امروز : 1178
 کل بازدید : 6481986
 بازدیدکنندگان آنلاين : 8
 زمان بازدید : 0/3125
جمعه ١١ فروردين ١٤٠٢

سیاستها، برنامه ها، فعالیتها، وظایف و ساختار حوزه سنجش وارزشیابی مهارت

 

ارزشیابی را كه فرآیند جمع آوری منظم و هدف دار اطلاعات و استفاده از اطلاعات برای قضاوت در مورد كارآموزان و درس و در نهایت تصمیم گیری و اقدام عملی در مورد پدیده مورد بررسی تعریف می كنند، یكی از محورهای فعالیتی سازمان است كه در واقع شاخص ارزیابی توانایی آموزشهای اجراشده و مهارت كسب شده می باشد، تعیین صلاحیت حرفه ای معمو لا در دو مرحله كتبی (نظری) و عملی بعمل می آید و كسانیكه در آزمون كتبی توفیق یابند، حق شركت در آزمون عملی را نیز خواهند داشت .

آزمون صلاحیت حرفه ای از كلیه آموزش دیدگان در مراكز آموزشی سازمان و آموزشگاههای آزاد و هر فردی كه متقاضی تعیین مهارت فنی باشد، صورت می پذیرد .

 

سیاستها :

 

1.       حفظ كرامت و ارزش انسانی و پاسخگو بودن به انتظارات مردم ، نیازهای جامعه و رضایت ارباب رجوع

2.       كاهش فاصله سطح دانش و مهارت نیروی كار كشور با سطح استانداردهای ملی و جهانی .

3.      ارزیابی نیروی كار مطابق با استاندارد های بین المللی .

4.      . مشاركت صاحبان صنایع درسنجش و ارزشیابی مهارت کارآموزان و نیروی کار

5.      شناسایی نیروهای مستعد وخلاق وایجاد زمینه رشد وتعالی آنان درمراكز آموزشی وحمایت و پشتیبانی شغلی از آنان.

6.      ارتقاء سطح آزمونگران از طریق آموزش آنان .

7.      ایجاد ساختاروتشكیلات اجرایی مناسب حوزه ستادی و واحد های صف.

8.      ایجاد ، تكمیل و توسعه مراكز سنجش مهارت متمركز كشوری با استانداردهای قابل قبول (TEST CENTER) .

6.       طراحی , استانداردسازی و اشاعه ابزارها و معیارهای سنجش مهارت .

7.      آموزش مداوم نیروی انسانی آزمونگر.

8.      افزایش انضباط اجرایی .

9.      گسترش نظارت برفعالیتهای سنجش وارزشیابی .

 

 

برنامه ها :

 

اختصاص صندوق پستی برای اداره كل ارزشیابی مهارت كارآموزان ونیروی كار .

بازنگری در آئین نامه‌ها و ضوابط ارزشیابی در راستای تسهیل امور و كاهش مكاتبات.

ایجاد سایت سنجش واعلام نتیجه 48 ساعت پس از اجرای هرآزمون برای بهره‌برداری شركت كنندگان درهرآزمون درسراسر  كشور.

توزیع پرونده ها و مدارك سالهای گذشته مربوط به هراستان در راستای سیاست تمركز زدایی و فراهم كردن زمینه  پاسخگویی  سریع تر به ارباب رجوع .

اقدام جهت كاهش خدمت نظام وظیفه عمومی (حداكثر 3 ماه ) یا برخورداری از امتیاز برای مشمولینی كه دارای گواهی نامه مهارت دررشته های خاص می‌باشد از طریق مبادی ذیربط تا ازاین طریق زمینه رونق آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و توسعه دانش مهارتی دركشور فراهم گردد.

ثبت نام از داوطلبان مدیریت و مربیگری براساس توزیع دفترچه آزمون درسراسر كشور در راستای تأمین نیازهای شغلی منطقه ای .

برنامه ریزی برای پرداخت به موقع حق الزحمه مناسب به طراحان سؤال وعوامل مؤثر درامر سنجش وارزشیابی.

مطالعه و تحقیق در خصوص سیستم های اجرایی آزمون و ارزشیابی در كشورهای صنعتی پیشرفته .

اجرای آزمونهای تكوینی (تدریجی) در استانها برای مقایسه میزان انطباق آموزش با مفاد استانداردها و اهداف آموزشی . 

اجرای آزمونهای استاندارد از طریق ارتقاء سطح كیفی سؤالات و حركت به سوی طراحی سؤالات علمی - کاربردی (دانش فنی ) به جای سؤالات ذهنی .

تجزیه و تحلیل نتایج آزمونها و انعكاس نقاط قوت و ضعف پس از اجرای آن به استانها برای آگاهی و رفع نواقص و بهبود وضعیت

برنامه ریزی جهت اجرای 5% از آزمونهای کار آموزان و نیروی کار به صورت هماهنگ از سوی این اداره كل درمراكز آموزش فنی و  حرفه ای ( اعم از دولتی ، آموزشگاههای آزاد و شاخه كاردانش).

ارتقاء سطح علمی آزمونگران از طریق آموزش آنان .

اجرای پروژه های سنجش و ارزشیابی فراملی و مسابقات ملی مهارت.

ارتقاء سطح معیارهای سنجش و ارزشیابی مهارت مطابق با استاندارد های بین المللی .

اجرای آزمون الکترونیکی به صورت مرحله ای 

استفا ده از متخصصان و صاحبان صنایع در تهیه پروژه های سنجش و ارزشیابی مهارت .

تعامل با متخصصان و صاحبان صنایع به منظور مشارکت در برگزاری و نظارت برآزمونهای مرتبط با صنایع آنان . 

شناسایی و جذب افراد متعهد و متخصص مراكز آموزشی ، دانشگاهها ، صنعت و صنوف به عنوان آزمونگر ، ناظر و طراح پروژه

ایجاد بانك اطلاعات برای ناظران ، آزمونگران و طراحان پروژه . 

آموزش ناظران قابل اعتماد و توانمند برای ارتقاء سطح نظارت بر اجرای آزمونها .

تهیه دستورالعمل جامع برای ناظران اعزامی به استانها .

تهیه ضوابط و اعمال آن در استفاده از آزمونگران توانمند.

آشنایی آزمونگران با جدید ترین متد های ارزشیابی از طریق آموزش آنان .

آموزش نیروی انسانی مستقر در اداره كل و پرسنل آزمون در استانها.

برگزاری گردهمایی قطبی به منظور تبادل نظر و استفاده استانها از تجارب یکدیگر.

مهندسی مجدد در ساختار اداره كل ارزشیابی (ستاد - صف)

سازماندهی مجدد کارکنان براساس تشكیلات جدید .

تلاش و پی گیری در خصوص استقلال وظیفه مسئولان آزمون مناطق.

تلاش و پی گیری در خصوص ارتقاء سطح سازمانی مسئولان آزمون مناطق .

ایجاد ، تكمیل و گسترش مراكز سنجش مهارت متمركز كشوری مطابق با استانداردهای قابل قبول (TEST CENTER) .

هدایت و نظارت بر برگزاری آزمونهای سنجش و ارزشیابی مهارت دراین مراکز.

ایجاد بانك سؤال رایانه ای . 

اصلاح سؤالات موجود برای ورود به بانك سؤال با مشاركت طراحان سؤال و مربیان مستقر در تهران و استانها و نخبگان صنعت و صنوف

استانداردسازی سؤالات بانك سؤال برمبنای استانداردهای نوین .

تهیه و تدوین دستورالعملها و شیوه های نوین اجرایی با توجه به ضوابط و مقررات مربوط به آنها.

نظارت بر اجرا ی دقیق و صحیح ضوابط و مقررات در کلیه فعالیتها .

نظارت بر اجرای دقیق و صحیح و به موقع ضوابط و مقررات ، آیین نامه ها ، دستورالعمل ها و بخشنامه ها در کلیه مراحل .

بررسی و ارزیابی عملکرد واحد های تابعه به منظور تشخیص تعیین نقاط قوت ضعف و ارائه دستورالعملها و شیوه اجرایی برای بهبود نارسایی ها.

اعزام ناظران قابل اعتماد و توانمند برای ارتقاء سطح نظارت بر اجرای آزمونها .

 

آزمون :

 

آزمون وسیله و یا ابزاری است كه آزمودن را ممكن می سازد، آزمون تنها وسیله اندازه گیری وسنجش آموزشی نیست، بلكه می توان از آن به عنوان معروفترین ابزار یاد كرد . آزمون ها انواع مختلفی دارند و لازم است آزمونگر با توجه به ماهیت سنجیدنی و هدف سنجش و دقت مورد نیاز، از نظر زمان از بین آنها ، آزمون مناسبی راانتخاب نماید.

 

آزمون عملی :

 

آزمونی است كه یادگیرنده میزان یادگیری و تغییر رفتار مربوط به یادگیری را در قالب پروژه معین به صورت عملی ارایه می دهد. كلیه آزمونهای عملی توسط دو نفر آزمونگر واجد شرایط برگزار می گردد و نمره عملی كارآموز میانگین نمرات این دو آزمونگر می باشد .

 

آزمون كتبی :

 

در این آزمون، پاسخ های آزمون شوندگان به صورت كتبی و نوشتاری ارایه می شود.در آزمون های كتبی نوشتاری، آزمون شونده پاسخهای خود رادر قالب واژه ها، جمله ها و عبارات كتبی ارایه می دهد و در آزمون های انتخابی آزمون شوندگان از بین پاسخهای پیشنهادی یكی راانتخاب می كند. آزمون های كتبی درسازمان با سوالات چهار گزینه ای طراحی و اجرامی شود .

 

آزمون شفاهی :

 

آزمونی است كه پاسخ آن به صورت كلامی و شفاهی ارایه می شود.در آزمون شفاهی پاسخ كتبی مطرح نیست. در رفتارسنجی از طریق آزمون شفاهی سنجش كلیه ابعاد رفتار امكان پذیر می شود.

 

آزمون ادواری :

 

به آزمون هایی كه در زمان های متناوب و برحسب نیاز استان برای متقاضیانی كه مهارت لازم را به صورت خودآموز، استاد- شاگردی و... كسب كرده اند برگزار می شود، آزمون ادواری می گویند.

 

صلاحیت حرفه ای :

 

مجموعه توانایی ها ، شایستگی ها و مهارت های موردنیاز یك فرد برای احراز یك شغل در بازار كار را صلاحیت حرفه ای گویند .

 

 

كارگاه سنجش مهارت :

 

واحد اجرائی است كه بر حسب رشته و حرفه های آموزشی در سطح شهرستان ، آزمونها در آنجا برگزار می شود . این كارگاه ها می توانند در مراكزسنجش مهارت، مراكز آموزش فنی و حرفه ای سازمان (كه ممكن است با تغییركاربری، استفاده دومنظوره ویا ایجاد فضا و امكانات ناشی از چیدمان جدید در كارگاه های آموزشی حاصل شود) ، آموزشگاه های آزاد واجد شرایط ، صنایع  و صنوف باشد كه توسط واحد سنجش مهارت انتخاب می شود .

 

مركزسنجش مهارت :

 

واحد اجرایی است متشكل از چند كارگاه سنجش مهارت كه حسب رشته و حرفه های آموزشی درسطح شهرستان ایجاد و آزمون های سنجش مهارت در آنجا برگزارمی شود .

 

 

ستاد ارزشیابی مهارت :

 

ستادی است كه به منظور برنامه ریزی ، تصمیم گیری ، ساماندهی و هماهنگی و نظارت بر حسن انجام امور مربوط به سنجش و ارزشیابی مهارت استان و یا شهرستان تشكیل می شود . رئیس این ستاد در استان مدیر كل و در شهرستان مسئول واحد سنجش می باشد .

 

تركیب اعضای ستاد ارزشیابی مهارت استان :

 

تركیب اعضای ستاد ارزشیابی مهارت استان عبارتنداز: مدیر كل (رئیس )، رئیس اداره  سنجش و ارزشیابی مهارت (دبیر)، معاون آموزش یا مسئول آموزش استان به انتخاب رئیس ستاد، معاون اداری و پشتیبانی، نماینده حراست ، رئیس اداره موسسات كار آموزی آزاد، یك نفر(موسس یامدیر) از آموزشگاه های فنی وحرفه ای آزاد به انتخاب مدیركل استان، نماینده مجمع صنفی استان ، یك نفر از روسای مراكز و یك نفر از مسئولین واحد سنجش (مسئولین آزمون) شهرستان به پیشنهاد رئیس اداره سنجش و ارزشیابی مهارت استان كه امور مربوط به برگزاری آزمونهای استان را هماهنگ خواهد نمود.

 

تركیب ستاد ارزشیابی مهارت شهرستان :

 

رئیس مركز آموزش فنی وحرفه ای (معین) ، مسئول واحد سنجش مهار ت شهرستان، نماینده ی حراست ، نماینده آموزشگاههای فنی وحرفه ای آزاد شهرستان ، مسئول آموزش مركز، نماینده مربیان و عامل ذیحساب می باشدكه امور مربوط به آزمون های شهرستان را هماهنگ می نماید.

 

اداره سنجش و ارزشیابی مهارت استان :

 

واحد اداری است كه كلیه مراحل برنامه ریزی، نظارت و اجرای آزمونهای تئوری و عملی مهارت استان را ساماندهی و هدایت می كند .

 

مواردی از شرح وظایف اداره سنجش و ارزشیابی مهارت :

 

ارتباط مستمر و همکاری مداوم با دفتر ارزشیابی مهارت ستاد مرکزی بمنظور هماهنگی و اطلاع از آخرین برنامه ها ، سیاستها و دستورالعملهای صادره در خصوص سنجش و ارزشیابی مهارت کارآموزان و مهارت جویان.

ایجاد زمینه همکاری مناسب و فراهم نمودن تسهیلات لازم بمنظور انجام امور مربوط به برگزاری آزمون ها و سنجش مهارت

کنترل و نظارت بر حسن اجرای آزمون ها و سنجش مهارتهای مراکز آموشی بمنظور تطابق با ضوابط و مقررات و رعایت استاندارها و جزوات آموزشی تدوین شده.

ایجاد زمینه مناسب و فراهم آوردن تسهیلات لازم و منطبق بر رعایت اصول حفاظت و نگهداری از سوالات آزمون و فرم گواهی نامه ها در جهت جلوگیری از بروز هر گونه فساد.

صدور گواهینامه های مهارت با رعایت اصول حفاظت و نگهداری و طبق ضوابط و مقررات ذیربط.

بررسی و انجام امور مربوط به نظارت بر اجرای قوانین ، ضوابط و مقررات و دستورالعملهای سازمان در خصوص آزمون و سنجش  مهارتهای مورد عمل.

انجام امور مربوط به اجرای برنامه های سنجش و ارزشیابی مهارت در سطح استان و نظارت بر اجرای آزمون از کارآموزان آموزش  دیده در موسسات کارآموزی آزاد.

ایجاد زمینه همکاری مناسب با ادارات آموزش و پرورش نواحی استان ، جهت برگزاری آزمونهای کتبی و عملی در حد مقدورات اداره کل و اداره سنجش و ارزشیابی مهارت

ایجاد زمینه مناسب جهت برگزاری آزمونهای کتبی و عملی کارگران صنعت ساختمان بصورت مستمر و طبق ضوابط مربوطه.

ایجاد زمینه مناسب و فراهم آوردن تسهیلات لازم جهت طراحی سوال و پروژه

صدور ابلاغ جهت کلیه طراحان سوال و پروژه و ناظران اعزامی از سوی اداره سنجش جهت نظارت بر آزمونهای کتبی و عملی.

انجام امور مربوط به برگزاری مسابقات ملی مهارت

انجام سایرامور مربوطه

صفحه اصلي|پیام مدیر کل|معرفی استان|تماس با ما|گالری عکس|پرسشهای متداول|دستورالعمل بروز رسانی سایت 
Copyright © 2011 Ardebil Technical & Vocational Training Organization - All rights reserved